خیریه حامی ر.

حمایت از 0 پروژه

ایجادکننده 1 پروژه

0 دیدگاه

درباره خیریه حامی راه انسانیت

حمایت از 0 پروژه | عضویت از ۳ خرداد ۱۳۹۶
<p dir="RTL"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><strong>معرفی موسسه :</strong></span></p> <p dir="RTL" style="margin-right: 40px;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">موسسه خیریه حامی راه انسانیت ، با مجوز و تحت نظارت اداره کل بهزیستی استان یزد به شماره ثبت 1546 و شناسه ملی : <span dir="LTR">14005792008</span> و پروانه تاسیس 89930/95 با هدف کمک به نیازمندان واقعی با راهکارها و روش های نوین علمی ، توسط گروهی از خیرین فرهنگی استان یزد تاسیس گردید.</span></p> <p dir="RTL" style="margin-right: 40px;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">کلیه فعالیت ها ، حساب های بانکی و تراکنش های مالی این موسسه زیر نظر و تحت نظارت مستقیم اداره کل  بهزیستی استان یزد است.</span></p> <p dir="RTL" style="margin-right: 40px;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><strong><a href="http://ensandoosti.com/Mojavez/Mojavez-Bozorg.jpg" target="_blank"><img alt="آکهی ثبتی موسسه خیریه حامی راه انسانیت" src="http://ensandoosti.com/Mojavez/Mojavez-Koochik.jpg" style="width: 200px; height: 283px; border-width: 1px; border-style: solid; margin: 20px; float: left;" /></a></strong></span></p> <p dir="RTL" style="margin-right: 40px;">  </p> <p dir="RTL"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><strong>تاریخچه و نحوه تاسیس موسسه :</strong></span></p> <p dir="RTL" style="margin-right: 40px;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">ماجرا از آنجا شروع شد که سه نفر بازنشسته فرهنگی و مدرس آموزش و پرورش در یک مهمانی خانوادگی که گذری بر سی سال خاطرات تلخ و شیرین دوران تعلیم و پرورش فرزندان ایران داشتند ، یکی از آنها یادآور خاطرات دردآور ترک تحصیل دانش  آموزانی شد که در ط</span><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">ول سال لح</span><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">ظات شیرینی با همکلاسی های خود داشتند ، همان شب پیمان نانوشته ای بین این سه مدرس بسته شد ، تصمیم برآن شد آنها که در طول دوران خدمت سی ساله خود در آموزش و پرورش در حد توان و امکان به دانش آموزان نیازمند کمک می کردند ، با افتتاح یک موسسه خیریه به صورت سازمان یافته حامی  دانش آموزان نیازمند بی سرپرست و بد سرپرست باشند به امید آنکه قدم کوچکی در جهت آنکه دیگر کودکان ایران طعم تلخ مشکلات زندگی را نچشند ، بردارند .</span></p> <p dir="RTL" style="margin-right: 40px;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">در زمستان 1394 درخواست افتتاح موسسه مذکور به اداره کل بهزیستی استان یزد ارائه گردید و پس از طی مراحل اداری و دریافت تاییدیه از سازمان های مربوطه از جمله سازمان کل حراست و بازرسی کارمندان دولت استان یزد مجوز تاسیس موسسه مذکور در تاریخ <span dir="LTR">1395/02/95</span> از طرف اداره کل بهزیستی استان یزد صادرگردید و مطابق پروانه فعالیت موسسه از تاریخ 23/12/1395 شروع به فعالیت نمود.</span></p> <p dir="RTL" style="margin-right: 40px;">  </p> <p dir="RTL" style="margin-right: 40px;">  </p> <p dir="RTL"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><strong>مجوز موسسه :<a href="http://ensandoosti.com/Mojavez/Parvane-Tasis-Bozorg.jpg" target="_blank"><img alt="پروانه تاسیس موسسه خیریه حامی راه انسانیت" src="http://ensandoosti.com/Mojavez/Parvane-Tasis-Koochik.jpg" style="width: 200px; height: 283px; border-width: 1px; border-style: solid; margin: 5px 50px; float: right;" /></a></strong></span></p> <p dir="RTL" style="margin-right: 40px;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">         موسسه خیریه حامی راه انسانیت با مجوز و تحت نظارت اداره کل بهزیستی </span><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">استان یزد تاسیس شد.</span></p> <ul dir="rtl"> <li style="text-align: right; margin-right: 40px;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><strong>نام ثبتی موسسه : </strong>موسسه خیریه و غیر تجاری حامی راه انسانیت</span></li> <li style="text-align: right; margin-right: 40px;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><strong>شماره ثبت :</strong> 1546</span></li> <li style="text-align: right; margin-right: 40px;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><strong>محل ثبت :</strong> اداره ثبت اسناد و املاک استان یزد</span></li> <li style="text-align: right; margin-right: 40px;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><strong>واحد ثبت :</strong> مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری یزد</span></li> <li style="text-align: right; margin-right: 40px;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><strong>تاریخ ثبت :</strong> 08/02/1395</span></li> <li style="text-align: right; margin-right: 40px;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><strong>شناسه ملی :</strong> 14005792008</span></li> <li style="text-align: right; margin-right: 40px;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><strong>شماره پروانه تاسیس :</strong> 89930/95</span></li> <li style="text-align: right; margin-right: 40px;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><strong>صادرکننده پروانه تاسیس :</strong> اداره کل بهزیستی استان یزد</span></li> <li style="text-align: right; margin-right: 40px;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><strong>تاریخ صدور پروانه تاسیس :</strong> 23/12/1395</span></li> <li style="text-align: right; margin-right: 40px;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><strong>مدت اعتبار پروانه تاسیس و فعالیت :</strong> 5 سال       </span></li> </ul> <p dir="rtl" style="text-align: right;">  </p> <p dir="rtl" style="text-align: right;">  </p> <p dir="RTL"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><strong>چشم انداز و اهداف </strong><strong>:</strong></span></p> <p dir="RTL" style="margin-right: 40px;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">هدف موسسه رساندن کمک به کودکان نیازمند واقعی و مستحق با راهکارها و روش های اصولی و نوین علمی است.</span></p> <p dir="RTL" style="margin-right: 40px;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"> تیم متخصص متشکل از فرهنگیان ، جامعه شناسان و روانشناسان برتر استان یزد با بررسی تخصصی ، نیازمندان واقعی را شناسایی نموده و با ارائه راهکارهای علمی و اصولی خدمات نوین ارائه می نماید.</span></p> <p dir="RTL">  </p> <p dir="RTL"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><strong>اصل پایبندی موسسه </strong>:</span></p> <p align="center" dir="RTL"> <span style="color:#b22222;"><strong><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">«اصل و اصالت با انسان و انسانیت است»</span></strong></span></p> <p align="center" dir="RTL">  </p> <p dir="RTL"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><strong>روش های اجرا شده برای جذب مشارکت </strong><strong>:</strong></span></p> <ul dir="rtl"> <li style="text-align: right; margin-right: 40px;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">توزیع قبوض 1000 تومانی  و جمع آوری مشارکت های مردمی به صورت حضوری و در رسانه های مجازی</span></li> <li style="text-align: right; margin-right: 40px;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">جذب اسپانسر</span></li> <li style="text-align: right; margin-right: 40px;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">مشارکت با خیرین استان یزد</span></li> <li style="text-align: right; margin-right: 40px;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">برگزاری بازارچه خیریه</span></li> <li style="text-align: right; margin-right: 40px;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">برگزاری جشن خیریه</span></li> <li style="text-align: right; margin-right: 40px;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">و .....</span></li> </ul> <p dir="rtl" style="text-align: right;">  </p> <p dir="RTL"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><strong>اطلاعات حساب بانکی </strong><strong>:</strong></span></p> <p dir="RTL" style="margin-right: 40px;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><strong>شماره حساب :</strong> 0110083835007</span></p> <p dir="RTL" style="margin-right: 40px;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><strong>شماره کارت :</strong> 6037691990169187</span></p> <p dir="RTL" style="margin-right: 40px;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">بانک صادرات موسسه خیریه حامی راه انسانیت</span></p> <p dir="RTL">  </p> <p dir="RTL"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><strong>راه های ارتباطی </strong><strong>با موسسه خیریه حامی راه انسانیت :</strong></span></p> <p dir="RTL" style="margin-right: 40px;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><strong>آدرس : </strong>یزد ، بلوار پرفسور حسابی ، موسسه خیریه حامی راه انسانیت</span></p> <p dir="RTL" style="margin-right: 40px;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><strong>آدرس ایمیل:</strong> <span dir="LTR">info@EnsanDoosti.com</span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-right: 40px;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><strong>تلفن همراه :</strong> 09301151221     </span></p> <p dir="RTL" style="margin-right: 40px;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><strong>تلفن ثابت :</strong> 38301221-035</span></p> <p dir="RTL" style="margin-right: 40px;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><strong>وبسایت :</strong> <a href="http://www.EnsanDoosti.com" target="_blank">www.EnsanDoosti.com</a></span></p> <p dir="RTL" style="margin-right: 40px;">  </p>
حمایت‌های خیریه حامی راه انسانیت:
call

داخلی 130     44276930-021

info@mehrabane.ir

map

تهران، خیابان ستارخان، پلاک 882، طبقه سوم

کدپستی: 1453743554

map

گزارش پروژه ها

call

پروژه های جاری

3

call

پروژه های موفق

114

call

تمامی پروژه ها

124

7,145,505,701  ریال

مجموع کل حمایت های جمع شده