خیریه حامی ر.

حمایت از 0 پروژه

ایجادکننده 3 پروژه

0 دیدگاه

درباره خیریه حامی راه انسانیت

حمایت از 0 پروژه | عضویت از ۳ خرداد ۱۳۹۶

در زمستان سال ۱۳۹۴ جمعی از اساتید و متخصصین دانشگاه تصمیم گرفتند برای اولین بار در سراسر کشور موسسه خیریه ای متفاوت از آنچه تا کنون وجود داشته ، راه اندازی نمایند . متخصصین روانشناسی و جامعه شناسی این موسسه پس از بررسی شرایط و ضوابط و قوانین موجود در این زمینه و سنجش راهکارهای علمی و اصولی کمک به نیازمندان واقعی ، تصمیم به راه اندازی موسسه حامی راه انسانیت گرفتند . سرانجام موسسه خیریه حامی راه انسانیت در تاریخ ۰۸/۰۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۵۴۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۹۲۰۰۸ ثبت شد.

حمایت‌های خیریه حامی راه انسانیت:
call

021-44296344

info@mehrabane.ir

map

تهران، طرشت، خیابان تیموری، خیابان حبیب‌زادگان،

بن‌بست فاطمی، پلاک 1شرقی، طبقه 5، واحد14

کدپستی: 1459996492

map

گزارش پروژه ها

call

پروژه های جاری

6

call

پروژه های موفق

142

call

تمامی پروژه ها

160

10,188,722,058  ریال

مجموع کل حمایت های جمع شده