حامی گرامی،

خوشبختانه پروژه «تامین وسایل‌ گرمایش برای زنان‌سرپرست‌خانوار و معلولین» با موفقیت به پایان رسید.

اطلاعات مربوط به این پروژه را می توانید در صفحه ی این پروژه، به آدرس http://mehrabane.ir/mobile/view/170/- مشاهده کنید.

در صورت تمایل می توانید در سایر پروژه های مهربانه مشارکت داشته باشید.
ورود به صفحه ی پروژه ها
map

گزارش پروژه ها

call

پروژه های جاری

5

call

پروژه های موفق

107

call

تمامی پروژه ها

119

6,653,293,678  ریال

مجموع کل حمایت های جمع شده