پروژه‌ها

tag
15%
تصویر-کم
موسسه نیکوکاری ‌.

مناطق محروم arrow

target

60,000,000 ریال

down

2 هفته و 1 روز

seprate

41

9,250,000 ریال

tag
34%
تصویر-کم
انجمن نیکوکاری ا.

مناطق محروم arrow

target

105,000,000 ریال

down

2 هفته و 1 روز

seprate

51

35,212,154 ریال

tag
21%
تصویر-کم
خیریه حامی ر.

مناطق محروم arrow

target

85,182,500 ریال

down

2 هفته و 1 روز

seprate

44

18,246,652 ریال

:برو به صفحه
سایر جدیدترین‌ها

tag
تصویر-کم
حامیان مهر آ.

معلولین و از کار افتادگان arrow

target

30,000,000 ریال

status

پرداخت شده

seprate

35

حمایت‌های جمع‌آوری شده برای این پروژه به موسسه خیریه پرداخت شده است.

tag
تصویر-کم
موسسه نیکوکاری ‌.

حوادث غیر مترقبه arrow

target

1,118,014,000 ریال

status

پرداخت شده

seprate

22

حمایت‌های جمع‌آوری شده برای این پروژه به موسسه خیریه پرداخت شده است.

tag
تصویر-کم
موسسه نیکوکاری ‌.

معلولین و از کار افتادگان arrow

target

55,100,000 ریال

status

پرداخت شده

seprate

53

حمایت‌های جمع‌آوری شده برای این پروژه به موسسه خیریه پرداخت شده است.

:برو به صفحه
سایر پایان یافته‌های موفق
map

گزارش پروژه ها

call

پروژه های جاری

7

call

پروژه های موفق

155

call

تمامی پروژه ها

177

12,998,873,344  ریال

مجموع کل حمایت های جمع شده